Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
everylivingcreaturediesalone
4062 d079 500
everylivingcreaturediesalone
warto było złamać prawo zasady i serce by mieć cię choćby przez chwilę
— billie sparrow
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
0897 51ee
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaapatyczna apatyczna
everylivingcreaturediesalone
1488 ef46 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialolylol lolylol
everylivingcreaturediesalone
7572 12cb 500
Reposted fromtfu tfu viaapatyczna apatyczna
everylivingcreaturediesalone
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viasadporn sadporn
everylivingcreaturediesalone

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viasadporn sadporn
everylivingcreaturediesalone
0579 41ff 500
Reposted fromstundism stundism viasadporn sadporn
everylivingcreaturediesalone
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
6191 03f1 500
Reposted fromcarol91 carol91 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
everylivingcreaturediesalone
8155 9820 500
everylivingcreaturediesalone
0808 a4e6 500
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viasoSad soSad
everylivingcreaturediesalone
1412 07fd
Reposted fromtichga tichga viadrunkwhipster drunkwhipster
everylivingcreaturediesalone
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viadrunkwhipster drunkwhipster
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
9549 a0d4 500
Reposted fromhomczi homczi viafajnychnielubie fajnychnielubie
everylivingcreaturediesalone
Brak wiary w siebie może sparaliżować człowieka o wiele bardziej niż strach. Brak wiary w siebie może zabić wszystkie marzenia i okraść cię z twojej przyszłości.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoSad soSad
everylivingcreaturediesalone
6124 44f2 500
Reposted fromtereska tereska viasoSad soSad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...