Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
everylivingcreaturediesalone
6345 d46b 500
Reposted fromkaiee kaiee vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
1149 521a
Reposted frommywonderland mywonderland vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
6375 f44f 500
everylivingcreaturediesalone
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
Reposted frompierdolony pierdolony vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
5865 adaa 500

funnypicsdept:

At my local pet food store.

Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
5875 8184
Reposted fromdivi divi vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
everylivingcreaturediesalone
6583 3571 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
everylivingcreaturediesalone
0046 e556 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viadrugs drugs
everylivingcreaturediesalone
7065 12f7 500
Reposted fromverronique verronique viasoSad soSad
everylivingcreaturediesalone
7490 b906 500
ok
Reposted fromqb qb viacoldworld coldworld
everylivingcreaturediesalone
5268 764f
17/9/17
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viayouaresonaive youaresonaive
everylivingcreaturediesalone
2512 28e5
Reposted fromjohnkeats johnkeats viayouaresonaive youaresonaive
everylivingcreaturediesalone
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
everylivingcreaturediesalone
chcę do ciebie zadzwonić
powiedzieć
że coś mi się w życiu nie udało
że przegrywam wojny
że uwierają mnie grzechy w niewygodnych butach
chcę do ciebie zadzwonić
przywrócić
tę jedną chwilę świętego spokoju
kiedy zamykam okna na klucz
i rozstać też się nie chcę
bo zabrakło nam czasu na muzykę
do duszy to wszystko
słuchawki milczą
to najlepszy dowód na to że istnieją pustki
— Kaja Kowalewska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viayouaresonaive youaresonaive
everylivingcreaturediesalone

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl