Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2952 d57d 500
Reposted frombrumous brumous viajanealicejones janealicejones
everylivingcreaturediesalone
9274 9549
Reposted fromFero Fero viajanealicejones janealicejones
everylivingcreaturediesalone
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
everylivingcreaturediesalone
7701 f806
everylivingcreaturediesalone
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
everylivingcreaturediesalone

Może nie zobaczę go już nigdy, może odszedł na zawsze, wszedł ciałem i duszą w historie, które się opowiada. To straszne! Jeszcze człowiek jest tak młody, gdy nagle spostrzega, że traci po drodze bliskich, kumpli, których nigdy więcej nie zobaczy, minęli jak sen, skończyło się, rozwiało… że na ciebie przyjdzie kryska… Może jeszcze długo na to czekać, ale przyjdzie nieuchronnie, w pośrodku bezlitosnego, rwącego prądu rzeczy, ludzi, dni, przemijających form, nigdy nie zatrzymujących się na chwilę… Całe to wężowisko ludzkie, te draby, ci ciekawscy, rojący się pod arkadami, spacerujący w okularach, z pieskiem na linewce, parasolem. Tego wszystkiego już nie zobaczę. Już przechodzą, znikają Jakie to smutne. Haniebne! Ci ludzie Bogu ducha winni, co kręcą się koło witryn. Owładnęła mną dzika chęć. Drżałem ze strachu, że w końcu się na nich rzucę.. niech nie ruszą się z miejsca… Chciałem zatrzymać ich przemocą. Idiotyczny pomysł, żeby tak zostali, nie odchodzili, zostali raz na zawsze! Żeby nie odchodzili.

— Louis-Ferdinand Celine - "Śmierć na kredyt"
Reposted fromelloko elloko vianihilism nihilism
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
Once you’ve met someone, you never really forget them. It just takes a while for your memories to return.
— Spirited Away (2001) dir. Hayao Miyazaki
Reposted fromiblameyou iblameyou
everylivingcreaturediesalone
0149 bf82 500
Reposted byfiurka fiurka
everylivingcreaturediesalone
1291 1aaa 500
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
everylivingcreaturediesalone
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
7700 1e2a 500
Reposted frompiehus piehus vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viamisspandora misspandora
everylivingcreaturediesalone

Tęsknię wnętrznościami i gardłem,
moje włosy tęsknią,
moja skóra
jest zrobiona z tęsknoty.

Ale najpotężniej
tęskni światło w mojej głowie.
Ono nie umiera
nawet we śnie,
kiedy umierają włosy, wnętrzności i skóra.

— Anna Świrszczyńska "Tęsknię"
Reposted frommerkaba merkaba viamisspandora misspandora
everylivingcreaturediesalone
4587 27fa 500
Reposted frompiehus piehus viamisspandora misspandora
everylivingcreaturediesalone
4552 6cf2 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl