Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
everylivingcreaturediesalone
3161 c36a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamisspandora misspandora
everylivingcreaturediesalone
6958 30d9
uhntss uhntss uhntss
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viamisspandora misspandora
everylivingcreaturediesalone
9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson viajointskurwysyn jointskurwysyn
everylivingcreaturediesalone
Dobry seks rozładowuje napięcia, leczy frustracje oraz eliminuje niepotrzebny stres.
http://seeik.pl
Reposted fromSEEiK SEEiK viajointskurwysyn jointskurwysyn
5647 647d 500

Are we really so different that we must be horrified of one of them uncovered, and completely okay with the other?

this is now my most favorited post ever

everylivingcreaturediesalone
Reposted fromFlau Flau viamisspandora misspandora
everylivingcreaturediesalone
everylivingcreaturediesalone
9612 0604 500
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
everylivingcreaturediesalone
6141 6899 500
"Ości" 20
everylivingcreaturediesalone
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viainsanedreamer insanedreamer
everylivingcreaturediesalone
Może osiągnięcie szczęścia mimo wszystko nie jest takie trudne. Wystarczy odnaleźć jego źródło w samym sobie, zamiast uzależniać się pod tym względem od innych.
— André Aciman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
Czasami jedyne co powinieneś zrobić w danym momencie to odpuścić. Zrzucić zagradzający ciężar z serca. Powiedzieć szczere: "pierdolę to" i się tego trzymać.
— Szuster Jagoda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
everylivingcreaturediesalone
7471 70ef
everylivingcreaturediesalone
Nie będę dziewczynką, do której zawsze możesz wrócić. Nie będę planem. Jakimś kurwa wyjściem awaryjnym.
Reposted fromladydarkness ladydarkness viasmutnazupa smutnazupa
3030 c878 500

M. Hłasko

2952 d57d 500
Reposted frombrumous brumous viajanealicejones janealicejones
everylivingcreaturediesalone
9274 9549
Reposted fromFero Fero viajanealicejones janealicejones
everylivingcreaturediesalone
6261 1ce7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
everylivingcreaturediesalone
7701 f806
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl